Ubezpieczenia na życie – wybieraj mądrze!

Ubezpieczenia na życie różnią się między sobą przede wszystkim zakresem ochrony, jaki obejmują, a także samą konstrukcją ubezpieczenia. Przeczytaj o tym, które ubezpieczenie warto wybrać w konkretnej sytuacji. Poznaj nasze wskazówki! 

Rodzaje ubezpieczeń na życie 

Znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń mogą zaważyć na tym, jaką polisę ostatecznie wybierzesz. Wśród dostępnych ofert ubezpieczenia na życie można wyróżnić:

  • ubezpieczenia na wypadek śmierci – świadczenie z takiej polisy wypłacane jest z tytułu zgonu ubezpieczonego osobom wskazanym w umowie jako uposażone;
  • ubezpieczenia na dożycie – ubezpieczyciel wypłaca wówczas pieniądze z tytułu dożycia końca umowy ubezpieczenia, wypłata może mieć także miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed zakończeniem umowy, wówczas środki trafiają do jego bliskich;
  • ubezpieczenia mieszane – w ramach jednej składki łączy ono w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną, wybrana część składki jest każdorazowo kierowana na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne;
  • ubezpieczenia posagowe – stanowią zabezpieczenie przyszłości dla dziecka, ponieważ pieniądze zostają wypłacone w momencie, gdy dziecko staje się dorosłe, środki te mogą być wykorzystane na dowolny cel;
  • ubezpieczenia grupowe – forma zabezpieczenia, którą można najczęściej spotkać w szkołach, na uniwersytetach lub w pracy, gdzie ze względu na dużą grupę docelową ubezpieczyciel może zaoferować niską cenę składki przy szerokim zakresie ochrony, umowa taka najczęściej zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia;
  • ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym – w tym przypadku część składki ubezpieczeniowej jest wpłacana na fundusz inwestycyjny, co niesie ze sobą ryzyko, jednak może także zapewnić znaczące powiększenie kapitału.

Ubezpieczenia na życie – podział ze względu na konstrukcję samego ubezpieczenia 

Jeżeli chcemy podzielić ubezpieczenia na życie, warto uwzględnić również podział ze względu na konstrukcję. W tym przypadku wyróżnia się dwa rodzaje takich produktów:

  • ubezpieczenia czyste – są to polisy, które skupiają się na ochronie ubezpieczonego, w czasie trwania umowy nie może on korzystać ze zgromadzonych na koncie środków, a składka jest uśredniona,
  • ubezpieczenia mieszane – spełniają one dodatkową funkcję oszczędnościową lub inwestycyjną, ubezpieczony może w trakcie umowy korzystać ze zgromadzonych środków w ustalonym przez umowę zakresie.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać? 

Jak możesz zauważyć istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń na życie, jednak jakie warto wybrać? Dobre ubezpieczenia na życie powinny być do nas doskonale dopasowane do osobistych preferencji. Istotne jest to, kogo i na jaką kwotę chcemy zabezpieczyć, jakim dysponujemy budżetem, jakie zagrożenie płyną z naszej pracy i czy mamy ryzykowne sposoby spędzania czasu wolnego. Warto uwzględnić przy wyborze również to czy zależy nam wyłącznie na ochronie czy chcemy także tworzyć oszczędności na przyszłość. Zastanów się, czy chcesz zadbać o przyszłość swoją czy swoich dzieci. 

To czy zdecydujesz się w inwestowanie w swoją przyszłość czy w przyszłość osób bliskich Ci, kiedy Ciebie zabraknie determinuje wybór ubezpieczenia na życie. Jeżeli nie jesteś pewny stabilności swojego dochodu warto rozważyć ubezpieczenie mieszane. 

Redakcja e-picfun.pl